KALİTE YÖNETİMİ DOKÜMANLARI

0. Organizasyon Şeması:

Organizasyon Şeması (OŞ-032-REV-000)

1. Formlar:

Buluş Bildirim Formu (FR-211-REV-000)

UTTO Proje Başvuru Formu (FR-212-REV-000)

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Gizlilik Sözleşmesi Formu (FR-213-REV-000)

Gelir Paylaşım Sözleşmesi (FR-214-REV-000)

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Gizlilik Sözleşmesi (FR-215-REV-000)

Girişimci Başvuru Formu (FR-216-REV-000)

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantı Tutanağı (FR-217-REV-000)

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Danışmanlık Dilekçesi (FR-218-REV-000)

Uşak Üniversitesi Toplantı Karar Tutanağı (FR-531-REV-000)

2. Görev Yetki ve Sorumluluklar:

Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Görev Tanımı (GT-210-REV-000)

Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Görev Tanımı (GT-211-REV-000)

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü/Yöneticisi Görev Tanımı (GT-212-REV-000)

Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Görev Tanımı (GT-213-REV-000)

Teknoloji Transfer Ofisi Bilgisayar İşletmeni/Memur Görev Tanımı (GT-214-REV-000)

3. İş Akışları:

Tübitak Projeleri İş Akışı (İA-401-REV-000)

UTTO Üzerinden Başvurulan Uluslararası Projeler İş Akışı (İA-402-REV-000)

Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri İş Akışı (İA-403-REV-000)

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Süreci İş Akışı (İA-404-REV-000)

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Başvuru Süreci İş Akışı (İA-405-REV-000)

Girişimcilik Süreci İş Akışı (İA-406-REV-000)

4. Kılavuzlar: Bulunmamaktadır.

5. Listeler:

Hizmet Standartları Listesi (LST-199-REV-000)

Birim Kalite Komisyonu Listesi (LST-202-REV-000)

Birim Risk Belirleme Grubu Listesi (LST-203-REV-000)

6. Planlar:

Faaliyet Planı (PL-113-REV-000)

Personel Eğitim Planı (PL-114-REV-000)

7. Prosedürler: Bulunmamaktadır.

8. Sözleşmeler: Bulunmamaktadır.

9. Talimatlar: Bulunmamaktadır.

10. Yönergeler:

11. Yönetmelikler: Bulunmamaktadır.

12. Süreçler (Proses Kartları):

Danışmanlık Hizmetleri Süreç Kartı (SR-050-REV-000)

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hizmetleri Süreç Kartı (SR-051-REV-000)

Girişimcilik ve Şirketleşme Destek Süreç Kartı (SR-052-REV-000)

Proje Hizmetleri Süreç Kartı (SR-053-REV-000)

13. Risk Analizi:

Risk Analizi (RİFT-055-REV-000)

14. Paydaş Analizi:

Paydaş Analizi ve Paydaş Beklenti Formu (ANL-065-REV-000)

15. Raporlar: Bulunmamaktadır.

16. Kaplumbağa Şemaları: Bulunmamaktadır.

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi