Kalite Yönetimi

- Stratejik Plan

-- Stratejik Plan
-- İzleme Raporu

- Diğer Politikalar

- Kalite Güvence Sistemi

- Kurum Kalite Yazılımı

- Kalite Yönetim Sistemi

-- Paydaş Analizi
Paydaş Analizi ve Paydaş Beklenti Formu (ANL-065-REV-000)
-- Risk ve Fırsat İzleme Tablosu
Risk ve Fırsat izleme Tablosu (RİFT-055-REV-000)
-- Faaliyet Planı (PUKO Takvimi Yapısına Sahip)
Faaliyet Planı (PL-113-REV-000)
-- Hizmet Standartları Listesi
Hizmet Standartları Listesi (LST-199-REV-000)
-- Formlar
Buluş Bildirim Formu (FR-211-REV-000)
UTTO Proje Başvuru Formu (FR-212-REV-000)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Gizlilik Sözleşmesi Formu (FR-213-REV-000)
Gelir Paylaşım Sözleşmesi (FR-214-REV-000)
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Gizlilik Sözleşmesi (FR-215-REV-000)
Girişimci Başvuru Formu (FR-216-REV-000)
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantı Tutanağı (FR-217-REV-000)
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Danışmanlık Dilekçesi (FR-218-REV-000)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Başvuru Bildirim Formu (FR-578-REV-000)
Uşak Üniversitesi Toplantı Karar Tutanağı (FR-531-REV-002)

- Memnuniyet Anketleri

-- Personel (Akademik Personel Memnuniyet Anketi-İdari Personel Memnuniyet Anketi)
-- Öğrenci
-- Dış Paydaş
-- Memnuniyet Anketleri  Değerlendirme Raporu

- Faaliyet Raporları

--2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
--2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

Kişisel Verileri Koruma

- KVKK Dokümanları

 

Topluma Hizmet Faaliyetlerimiz

Faaliyet 1

Faaliyet 2

Faaliyet 3

 

Diğer Kalite Yönetimi Dokümanları

0. Organizasyon Şeması:
Organizasyon Şeması (OŞ-032-REV-000)
1. Formlar:
-Tüm formlar bu sayfanın üst kısımında ilgili bölümde  yer almaktadır.
2. Görev Yetki ve Sorumluluklar:
Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Görev Tanımı (GT-210-REV-000)
Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Görev Tanımı (GT-211-REV-000)
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü/Yöneticisi Görev Tanımı (GT-212-REV-000)
Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Görev Tanımı (GT-213-REV-000)
Teknoloji Transfer Ofisi Bilgisayar İşletmeni/Memur Görev Tanımı (GT-214-REV-000)
3. İş Akışları:
Tübitak Projeleri İş Akışı (İA-401-REV-000)
UTTO Üzerinden Başvurulan Uluslararası Projeler İş Akışı (İA-402-REV-000)
Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri İş Akışı (İA-403-REV-000)
Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Süreci İş Akışı (İA-404-REV-000)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Başvuru Süreci İş Akışı (İA-405-REV-000)
Girişimcilik Süreci İş Akışı (İA-406-REV-000)
4. Kılavuzlar: Bulunmamaktadır.
5. Listeler:
-Hizmet Sandartları Listesi bu sayfanın üst kısımında ilgili bölümde  yer almaktadır.
Birim Kalite Komisyonu Listesi (LST-202-REV-000)
Birim Risk Belirleme Grubu Listesi (LST-203-REV-000)
6. Planlar:
-Faaliyet Planı bu sayfanın üst kısımında ilgili bölümde  yer almaktadır.
Personel Eğitim Planı (PL-114-REV-001)
7. Prosedürler: Bulunmamaktadır.
8. Sözleşmeler: Bulunmamaktadır.
9. Talimatlar: Bulunmamaktadır.
10. Yönergeler:
Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) Yönergesi
Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) Yönergesi-Ek
Uşak Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
11. Yönetmelikler: Bulunmamaktadır.
12. Süreçler (Proses Kartları):
Teknoloji Transfer Süreç Kartı (SR-057-REV-000)
Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri Süreç Kartı (SR-050-REV-000)
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hizmetleri Süreç Kartı (SR-051-REV-000)
Girişimcilik ve Şirketleşme Hizmetleri Süreç Kartı (SR-052-REV-000)
Proje Destek Hizmetleri Süreç Kartı (SR-053-REV-000)
Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK-001-REV-000)
13. Risk Analizi:
-Risk ve Fırsat İzleme Tablosu bu sayfanın üst kısımında ilgili bölümde  yer almaktadır.
14. Paydaş Analizi:
-Paydaş Analizi bu sayfanın üst kısımında ilgili bölümde  yer almaktadır.
15. Raporlar:
-Faaliyet raporları bu sayfanın üst kısımında ilgili bölümde  yer almaktadır.
16. Kaplumbağa Şemaları: Bulunmamaktadır.

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi