Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında SAGA Çağrıları

Sürü Zekası Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları 2020-2021 yıllarında Başkanlığımız koordinasyonunda sektörün geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bahse konu (OTAĞ) çalışmaları ile ortaya çıkan yol haritası doğrultusunda alınan karar sonucunda “Sürü Haberleşme ve Merkezi/Dağıtık Sürü Yönetimi Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrıları” yayımlanmıştır.

İlgili Yazı

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi