Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

  • -Girişimcilikle alakalı eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlenmesi,
  • -Teknopark bünyesinde girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleyebilecekleri, iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapıyı sağlanması,
  • -Girişimcilere danışmanlık desteği verilmesi,
  • -Girişimcilerle ortalık kurulmakta veya risk sermayesi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaları sağlanması

hizmetlerini sunmaktadır.

Tel: 0276 2212121 dahili:4127

 

 

 

 

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi