Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

  • Girişimcilikle alakalı eğitim ve farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlenmesi,
  • Teknopark bünyesinde girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleyebilecekleri, iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapıyı sağlanması,
  • Girişimcilere danışmanlık desteği verilmesi,
  • Girişimcilerle ortalık kurulmakta veya risk sermayesi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaları sağlanması

hizmetlerini sunmaktadır.

Tel: 0276 2212121 dahili:4135

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi