Proje Destek Birimi

UTTO, akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir.  

Proje Destek Birimi: Bu modül çerçevesinde destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler verilmektedir. Araştırmacıların ulusal-uluslararası hibe destek programlarından yararlanmalarını sağlamak için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmekle birlikte proje geliştirme desteği verilmektedir. Hibe projeleri geliştirme birimimiz Modül 2 kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Tel: 0276 2212121 dahili:4131

 

 

 

 

 

 

 

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi