Hakkımızda

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO), Uşak Üniversitesi’nde geliştirilen akademik bilgi ve teknolojiyi; sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürün geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu üretim potansiyelini harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal ve uluslararası kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır.  

Üniversite ve sanayi arasında, Uşak Üniversitesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren UTTO, “Bilgi ve yeni teknolojileri sanayi ile buluşturmayı ve ticarileştirmeyi” hedeflemektedir.

UTTO, akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin ticari ürüne dönüşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında kurularak bölgemizin kalkınması yönünde faaliyetlerini yürütmektedir.

Üniversitemiz Senatosu’nun 27.08.2013 tarih ve 2013/98 sayılı kararı gereği kurulan UTTO, Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü’nde faaliyetlerini sürdürmekte olup, Proje Destek Birimi, Kamu–Üniversite–Sanayi İş birliği (KÜSİ) Birimi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi ve Girişimcilik ve Şirketleşme Birimleriyle hizmet vermektedir.

 

 

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi