Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

  • -Akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, eğitim ve seminerler düzenlenmesi  
  • -Üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme desteği sağlama,
  • -Tescil sürecinde; TPE-Buluş Sahibi ile koordinasyonun sağlanması
  • -Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olunması
  • -Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetlerini yürütülmesi
  • -Üniversitede FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi

hizmetlerini sunmaktadır.

Tel: 0276 2212121 dahili:4130

 

 

 

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi