Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

  • -Akademiye ve sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması (proje yazma, yürütmek, raporlama), 
  • -Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerin geliştirilmesi,
  • -Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesi,
  • -Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
  • -Üniversite-sanayi buluşma platformlarının oluşturulması,
  • -Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturulması,
  • -İşbirliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi,
  • -UTSO, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Kuruluşları, KOSGEB, STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması

hizmetlerini sunmaktadır.

Tel: 0276 2212121 dahili:4135

 

 

 

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi