Online Hackathon: Küresel Sorunlara Yerel Çözümler

Mülteci Sorununda Alternatif Yaklaşımlar

2011 yılında başlayan Suriye krizi ile yeniden gündeme gelen küresel kitlesel insan hareketliliği ile birlikte son verilere göre dünya’da 65 milyon kişi ülkesinden uzakta zor koşullarda yaşamaktadır. Türkiye ise tarih boyu göç yollarında yer alan bir ülke olarak bu hareketliliğin sosyal, ekonomik, politik ve çevresel (sağlığı da içerecek şekilde) olmak üzere çok katmanlı ve kompleks etkilerini yaşamaktadır.

● Ekonomik fırsatlara erişim,

● Eğitime erişim,

● Atık yönetimi,

● Dil bariyerinin aşılması ve dil eğitimi,

● Topluluklar arası uyumun güçlendirilmesi gibi kompleks ve küresel sorunlara yerelde iyi örneklerin olduğunu bilerek bu projelerin hızlandırılması ve ölçeklendirilmesi için online hackathon programı başlatıyoruz.

Genellikle Hackathon’larda teknoloji temelli yaklaşımlar amaçlansa da inovasyonun düşük teknoloji alanlarda da çıkacağına inancımızdan dolayı amacımız sorunların ve çözümlerin hack’lenmesinde! Online Hackathon süresince online bir platform’da toplanacak proje fikirleri 8 haftalık sürecin sonunda iyi organize edilmiş, gerçekleşebilir ve etki gücü yüksek projelere dönüşecek ve ilgili paydaşlarla proje sahiplerinin görüştürülmesi sağlanacaktır. Ölçeklenebilir somut fikirler ise, İmece Vakti Projesi 2020 Finansal Hibe ve Hızlandırıcı Programına dahil edilecektir.

Başlangıç: 15.09.2019  –  Bitiş: 31.10.2019

Başvuru için tıklayın

Son Başvuru Tarihi: 31/10/2019

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi

Adres

:Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

 Rektörlük Binası 1.Kat

Tel

: 0276 2212121

E-posta

utto@usak.edu.tr 

Web

https://utto.usak.edu.tr/

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi