2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı 2019 Yılı 2. Dönem Çağrısı Açıldı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi 

Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.

Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.

2019 yılı için öngörülen destek miktarı: Proje başına en çok 4.000 TL’dir. Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir. Bir danışman ilgili başvuru döneminde en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru sahibinin lisans öğrenimi* görüyor olması,

Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,

Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,

Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.

*Artık yıl okuyanlar, açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.

Başvuru Yöntemi

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son başvuru günü mesai bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi başvuru haricinde, BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir.

Çağrı Takvimi (Başvuru Dönemi, Başlangıç, Bitiş ve Sonuç Açıklama Tarihleri)

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sonuç Açıklama
2.Dönem 30.09.2019 31.10.2019 Aralık 2019
3.Dönem 16.12.2019 17.01.2020 Mart 2020

Detaylar ilgili çağrı duyurusu ve program web sayfasında yeralmaktadır. 

TÜBİTAK İrtibat Bilgileri

TÜBİTAK-BİDEB 2209/B

Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

Adres: TÜBİTAK Ek Hizmet Binası

Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No:154 (Eskişehir Yolu 7. Km) PK:06510

ÇANKAYA/ANKARA

Tel: 444 66 90

e-Posta: bideb2209b@tubitak.gov.tr

Son Başvuru Tarihi: 31/10/2019

UŞAK ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi

Adres

:Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

 Proje Destek Birimi, Rektörlük Binası 1.Kat

Tel

: 0276 2212121 Dahili:4131-4132

E-posta

utto@usak.edu.tr 

Web

https://utto.usak.edu.tr/

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi