YEVDES Proje Çağrısı

Belediye ve üniversiteler, devasa kampüsleri ve hizmet birimleriyle, kamu sektörü enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması, kamuda genel olarak kolaylaştırıcı bir kilit unsur olacaktır. Ayrıca, yenilebilir enerji ve enerji verimliliğinde farkındalığı artıracaktır.

Bu kapsamda mevcut projenin temel amacı, AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemektir.

Detay için tıklayınız.

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi