Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK ARDEB Projeleri Deneyim Paylaşımı Toplantısı

SAAT/GÜN  Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK ARDEB Projeleri Deneyim Paylaşımı Toplantısı (4 Kasım)
Etkinlik Programı
13:15 - 13:30 Açılış Konuşması
13:30-14:00 KONU: Proje Yazımında Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar ve Konular, Araşırmanın planlanması (Yöntem Belirleme, Yasal İzin(ler) vb.)
KONUŞMACI ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan
14:00 -14:30 KONU: Proje Önerisinin Bölümleri (Başlık, Özet, Abstract, Amaç Hedefler), Projenin Özgün Değer ve Yagın Etkisi, İş-Zaman Çizelgesi, İş Paketleri ve Süreleri, Başarı Ölçütleri
KONUŞMACI ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan
14:30-14:45 KAHVE MOLASI
14:45-15.30 KONU: Proje Yazma, Başvuru ve Yürütme Aşamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tübitak'a Başvuru Yapılıp Reddedilen Projelerin Revizyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
KONUŞMACILAR: Doç.Dr. Yılmaz Kılıçaslan

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi