Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

“Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness”

2019-1-LT01-KA204-060488

Üniversitemiz ortaklığında yürütülen “Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness” adlı Erasmus+ projesinin açılış toplantısı 18-19 Kasım’da Litvanya’nın Šiauliai şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Üniversitemizi temsilen Öğr. Gör. İbrahim Uz ve Öğr. Gör. Betül Mutaf katıldı. 

24 ay sürecek olan projenin açılış toplantısı kurumların tanıtılması, proje görev dağılımının paylaşılması, bütçe dağılımı ve sorumluluklar sunumlarının ardından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler ile sona ermiştir.

Litvanya’dan VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras (ZISPB) koordinatörlüğünde yürütülen projede Uşak Üniversitesinin yanı sıra, Bulgaristan’dan Nikanor Ltd., İspanya’dan Open Europe, İtalya’dan European Grants International Academy SRL ve Danımarka’dan Geemente’s Hertogenbosch ortak olarak yer almaktadır. 6 kurumun ortak yürüttüğü projenin temel amacı sanat ve edebiyatın yaygın ve örgün eğitimde kullanılmasının teşvik edilmesidir. Bu amaç kapsamında, proje kapsamında geliştirilecek olan fikri çıktılar aracılığıyla yetişkin eğitiminde görev alan eğitmenleri ve eğitim uzmanlarını uygulamalı yöntem ve araçlarla destekleyerek, sanat ve edebiyatın eğitim süreçlerine dâhil etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Projenin bir sonraki toplantısı Mayıs ayında İtalya’da gerçekleştirilecektir.

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi