Akademisyenlere

UTTO olarak üniversitemiz akademik personelinin yürütmekte oldukları projeleri için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Verdiğimiz desteklerle akademisyenlerimizin vakitlerinin büyük kısmını araştırmalarına ayırmaları hedeflenmektedir. Akademik personelimize, proje yönetimi, projelerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi, ortaya çıkan ürün ve buluşların korunması, lisanslanması, ticarileştirilmesi gibi konularda destek hizmet veriyoruz. Böylece akademik personelimizin çalışmalarının teknik boyutuna daha fazla zaman ayırabilmelerine imkan sağlamayı amaçlıyoruz.

Üniversitede yapacağı projenin bir kısmını sanayide gerçekleştirmek isteyen, sanayide gerçekleşen bir projeye, bireysel olarak ya da kurumun altyapısıyla dahil olmak isteyen ya da sanayi ile ortak proje yapmak isteyen akademisyenlerimize destek veriyoruz. Akademisyenlerimizin ve sanayi kuruluşlarının ortak çalışmalarının artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda akademisyenlerimizin, uzmanlık alanlarına göre sanayi kuruluşları ile ortak proje üretmelerine yardımcı olmak, proje olanaklarının genişletilmesi için kamu fonlarından yararlanmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimizden birisidir. 

Akademisyenlerimiz araştırmaları üzerinde çalışırken; projeler için finansal kaynak bulunması, fikirleri ve buluşların koruma altına alınması, projelere uygun işbirliği ortakları bulunması, proje fikirlerinin sanayiye ile bütünleştirilmesi ve sahip olunan bilgi, teknoloji ve buluşların ticarileştirmesi vb. konularda sizlere süreç boyunca destek veriyoruz.

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi